KBT-Malmö

KBT-Malmö

KBT-Malmö

KBT terapeut Malmö Yvonne Rosén KBT terapeut Malmö Yvonne Rosén

KBT terapeut Malmö Yvonne Rosén KBT terapeut Malmö Yvonne Rosén

KBT i Malmö, KBTi Malmö, KBT i Malmö

Vilka problem har stöd för KBT?

KBT är vetenskapligt beprövad och dess metoder ger bra hjälp mot:

Oro och ångest

Depression

Tvångstankar/handlingar/OCD

Panikångest

Sömnsvårigheter

Ätstörningar

Utbrändhet

 

 

Hur går behandlingen till?

Kronisk smärta

Social fobi

Specifik fobi

Relationsproblem

Stress