KBT-Malmö

KBT-Malmö

KBT-Malmö

KBT terapeut Malmö Yvonne Rosén KBT terapeut Malmö Yvonne Rosén

KBT terapeut Malmö Yvonne Rosén KBT terapeut Malmö Yvonne Rosén

KBT i Malmö, KBTi Malmö, KBT i Malmö

Om terapeuten

- Grundutbildad KBT-terapeut i psykoterapi

- Lärare och specialpedagog med lång erfarenhet av barn/ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autismspektrumstörningar och ADHD/ADD.

- Processhandledare inom skola

- Mindfulnessutbildad

 

 

 

Hur går behandlingen till?

Andra yrkesområden är som föreläsare och handledning av personal. Efter min avslutade grundutbildning i psykoterapi har jag mitt största engagemang i att hjälpa enskilda klienter i KBT - terapi. Jag tar också emot barn och ungdomar.

På min fritid ägnar jag mig gärna åt familjen, läsa och vistas i naturen.