KBT-Malmö

KBT-Malmö

KBT-Malmö

KBT terapeut Malmö Yvonne Rosén KBT terapeut Malmö Yvonne Rosén

KBT terapeut Malmö Yvonne Rosén KBT terapeut Malmö Yvonne Rosén

KBT i Malmö, KBTi Malmö, KBT i Malmö

Vad är KBT?

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man fokuserar på här och nu och framåt mer än på det förflutna. I KBT arbetar man med att förändra tankar, känslor och handlingar som många gånger skapar beteendemönster som leder till psykisk ohälsa.

Mänskliga problem är ofta ett resultat av våra tankar och synsätt på oss själva, våra relationer och världen och hur vi reagerar och agerar på världen omkring oss. Det är viktigt att identifiera orsaken bakom problemet för att med rätt teknik/metod få fokus på att snabbt känna att livskvaliteten ökar.

KBT ska ge kännbara förändringar och mätbara reultat.

 

 

Hur går behandlingen till?

Arbetssättet är fokuserat på struktur, handling och tydlighet. Klienten får stöd i att sätta mål och får lära sig metoder som kan vara till nytta i flera framtida sammanhang. Behandlingen går ut på att klienten förändrar sina beteende-mönster, synen på sin omgivning och sig själv.

KBT utgår från att människans svårigheter har sin början i hur han eller hon tänker, känner och beter sig. Tillsammans formulerar vi mål och arbetar med de förändringar som behövs.